Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w dniu 26 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym, poniżej przekazuję Państwu informacje o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich odbywa się ono po dniu 25 maja 2018 roku.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie "Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Trętowski" z siedzibą w Warszawie (00-401), przy Alei 3-go Maja 5 lok. 25.
Kontakt: pisemnie na adres Kancelarii, drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub telefonicznie +48 22 258 23 68.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w szczególności w oparciu o przepisy proceduralne, które wskazują zakres danych, który powinien być podany w związku z konkretną czynnością procesową,
c. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

Kancelaria przetwarza i/lub przetwarzała Państwa dane osobowe w celu prowadzenia czynności zleconych Kancelarii, dokonywania w ramach prowadzonych postępowań oraz w celach rozliczeniowych. Dane są posiadane także w celu ewentualnego kontaktu z Państwem oraz w celu archiwizacji dokumentów.

3. Państwa prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
b. prawo przenoszenia danych osobowych, które Państwo nam dostarczyliście,
c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
d. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią (dane kontaktowe wskazane wyżej). 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, wykonania umowy oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.